Voor samenwerking & eenvoud

GewoonEAZY

GewoonEAZY jaagt initiatieven aan die het alledaagse leven eenvoudiger, aangenamer en goedkoper maken. Samen met initiatiefnemers werken wij ideeën verder uit, kijken we naar de toekomstbestendigheid ervan én of ze het leven van alledag inderdaad vereenvoudigen.

Wil je meer weten over onze werkwijze of loop jij met een idee rond waarvan jij vindt dat dit jouw leven echt eenvoudiger en goedkoper kan maken?
Dan komen wij graag met jou in contact en denken we graag met je mee.

Kleinbedrijf

GewoonEAZY Kleinbedrijf is de praktische probleemoplosser voor MKB met een focus op het kleinbedrijf.

Verzekerd van inkomen
tijdens ziekte

EAZY AOV is een slimme, professionele crowdsurance en een betaalbaar alternatief voor Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Dé nieuwe manier
van werken

EAZY Werken werft actief de mooiste werkruimtes en begeleidt werknemers en -gevers in het vinden en huren van deze ruimtes.

Hoe werkt GewoonEAZY

GewoonEAZY hanteert het principe dat ideeën altijd moeten bijdragen aan het eenvoudiger en betaalbaarder maken van het leven van alledag. Wij  vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen er positieve energie van krijgen. Bovendien moeten  deze initiatieven schaalbaar en repeteerbaar zijn.

In de afgelopen maanden zijn al een aantal bedrijven opgezet. De basis daarvoor staat inmiddels. Vanuit kleinschaligheid kan nu de groei naar volwassenheid worden ingezet. Tegelijkertijd zijn we bezig een aantal ideeën verder uit te werken. Met Wieger als gatekeeper die over de financiële haalbaarheid van een idee waakt, Onno als innovator  die in staat is om ideeën uit te werken naar een toekomstbestendige business en Jan Willem als verbinder in de richting van marktpartijen, afzetkanalen en relevante vertegenwoordigende organisaties wordt het GewoonEAZY.

Dit doen wij natuurlijk niet alleen.

De mannen achter GewoonEAZY

Ondernemers Wieger Wagenaar, Onno Kamphuis en Jan Willem Onink bundelen complimentaire competenties, gezamelijke ervaringen, ambities en geloof dat het eenvoudiger kan in GewoonEAZY.

Wieger Wagenaar

OPRICHTER GEWOONEAZY

Wieger Wagenaar is geboren in een MKB onderneming. Van jongs af mee moeten werken in de onderneming, waardoor alle lessen in de praktijk geleerd zijn.

HEAO Bedrijfseconomie gaan doen en op advies van de accountant van de onderneming de registeraccountant studie gaan doen. Het vak wederom geleerd bij een accountantskantoor gericht op het MKB om daarna de overstap te maken naar Ernst & Young. Om vervolgens bij Achmea in diverse finance en IT functies terecht te komen, maar altijd met een mentaliteit dat er geld verdiend moet worden, zoals ik thuis gewend was.

Wieger heeft in zijn 50ste levensjaar de stap weer gemaakt om zelf te gaan ondernemen en nieuwe concepten te ontwikkelen. Inmiddels heeft hij meerdere eigen ondernemingen opgezet, maar ook horeca ondernemingen begeleiden zit in de genen.

Wieger is verantwoordelijk voor Financiën en juridisch zaken. Financiën altijd met de insteek om het bedrijf te laten groeien en op zoek naar de verbeteringen binnen het bedrijf. De jaarrekening is een uitkomst van hetgeen de cashflow al lang laat zien is zijn stelling.​

Samen met Onno Kamphuis, Jan Willem Onink en de rest van het Team GewoonEAZY Kleinbedrijf, wijzen wij ondernemers met praktische oplossingen de weg!

Onno Kamphuis

OPRICHTER GEWOONEAZY

Onno Kamphuis is een innovator in hart en nieren. 

Vanuit een  informatica- en technische bedrijfskundige opleiding is hij doorgegroeid naar een veranderaar die kijkt naar de mogelijkheden in toekomst. Onno is iemand die kijkt naar de mogelijkheden en minder naar de onmogelijkheden. Zeg maar het “Het glas is minimaal halfvol bij hem”

Via vele opdrachtgevers en werkgevers die hem de ruimte gaven om te groeien is hij is staat zich makkelijk te verplaatsen in de situatie van een ander en met oplossingen te komen die passen bij een bedrijf en ook toekomstbestendig zijn. Binnen Achmea was Onno vanaf 2010 één van de trekkers van “tijd en locatie onafhankelijk werken” en de toegevoegde waarde daarvan is de afgelopen jaren bewezen.

Onno is als partner binnen GewoonEAZY verantwoordelijk voor Innovatie, IT en backoffice. Zijn andere kijk en denken in mogelijkheden, maakt het voor hem eenvoudig om met nieuwe innovaties te komen.

Binnen de samenwerking met Jan Willen Onink en Wieger Wagenaar en de rest van het team blijft Onno altijd zoeken naar mogelijkheden om het dagelijks leven eenvoudiger te maken. De oprichting van GewoonEAZY is daar een goedvoorbeeld van en Onno wil van GewoonEAZY een begrip maken.

Jan Willem Onink

OPRICHTER GEWOONEAZY

Jan Willem is een echte liefhebber van het mkb.

Een ‘bancaire opvoeding’ genoot de bedrijfskundig geschoolde Jan Willem onder andere bij ING, waar hij gedurende bijna 20 jaar diverse directiefuncties vervulde, waarbij de mkb-ondernemer nooit ver weg was.

In 2014 richtte hij samen met twee compagnons het crowdfundplatform Collin Crowdfund op. Dit met als doel passende financiering in het mkb invulling te geven, omdat ‘traditionele’ financiers afhoudend waren. Duizenden bedrijven zag hij voorbij komen!

Het viel op dat de ondersteuning voor de kleinere ondernemer, een helpende hand, vaak ontbrak. Deze ondernemer stond er vaak alleen voor en werd (en wordt) te weinig ‘gezien’ door adviserend Nederland. Zijn afweging: dat kan toch anders?

Na 7 geweldige jaren bij Collin, ging Jan Willem op zoek naar nieuwe uitdagingen. De invulling van een ‘praktische probleemoplosser’ voor het kleinbedrijf is er een van.

Jan Willem is als Partner binnen GewoonEAZY verantwoordelijk voor Business Development. Zijn liefde voor het mkb in combinatie met een goed luisterend oor, maakt het voor hem helder wat er nodig is en op welke manier. Laagdrempelig, persoonlijk en via de kracht van de eenvoud. GewoonEAZY dus!