Iedere ondernemer kan meedoen!

Iedere ondernemer die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kan meedoen.

Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is géén medische keuring nodig, want EAZY AOV kent geen uitsluitingen en ook geen extra kosten bij een chronische aandoening en/of eerdere arbeidsongeschiktheid.

Er is één voorwaarde: Op het moment van afsluiten van het lidmaatschap mag er geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Ook als je weet dat je binnenkort arbeidsongeschiktheid verwacht door bijvoorbeeld een operatie. Dit moet je verklaren bij het aangaan van het lidmaatschap.

Gewoon Eazy goedkope aov kleinbedrijf advies

Vier stappen om het definitief te maken

STAP 1

Inkomen
vaststellen

Wij moeten samen met jou jouw inkomen vasstellen. Dit kunnen we doen aan de hand van een verklaring van jouw boekhouder of accountant. Hier vind je een standaard formulier dat je kan gebruiken.

Doe jij je eigen administratie dan hebben wij bijvoorbeeld je jaarrekeningen, aangiftes inkomstenbelasting, enzovoorts nodig.

Startende ondernemers kunnen hun verwachte inkomen uit onderneming laten zien aan de hand van opdrachten, uurtarief en, als je die al hebt, je eerste BTW-aangifte(s).

STAP 2

Maak een afspraak
met ons

Wanneer jij de benodigde documenten hebt verzameld kan je de afspraak met ons gaan inplannen.

Samen lopen wij dan door de stukken heen en stemmen wij samen jouw inkomen vast en weet jij direct hoeveel jouw EAZY AOV precies gaat kosten.

Plan hieronder je afspraak met ons in. Doe dit wel wanneer je zeker weet de benodige documenten beschikbaar te hebben. 

STAP 3

Open je eigen
bunq rekening

Bunq is een moderne bank en het openen van een rekening zou nietmeer dan 10 minuten moeten kosten.

Voor het openen van een bunq-rekening moet je wel over een smartphone beschikken. Bunq is een groene bank. Dat vinden wij belangrijk. Als je voor het openen van je account de link gebruikt die wij je sturen, plant bunq maar liefst 10 bomen!

En als je een wat duurder abonnement kiest, planten zijn een boom voor elke € 100 die je uitgeeft.

STAP 4

Geef ons toegang
tot jouw bunq rekening

Wanneer jij je bunq-rekening geopend hebt hoef je alleen nog maar onze penningmeester te machtigen om namens jou geld over te maken. 

Dat komt wellicht wat vreemd ook maar op deze manier houden wij samen de kosten laag. 

Wees gerust wij hanteren altijd het
2 paar ogen principe
en het ten onrechte overboeken van geld is dan ook niet mogelijk. 

Plan hier je afspraak met ons in.

Zoals aangegeven heeft EAZY AOV de dienstverlening onder gebracht bij het SamSam Servicebureau.

Zij zorgen voor de correcte administratie en dat de vereniging correct werkt. 

Wat te weten bij deelname

De maandelijkse servicekosten zijn € 19,50 (excl BTW)

Het lidmaatschap van de vereniging krijg je gratis van ons!

Deze vereniging zorgt ervoor dat alle leden zich aan de afspraken houden. Iedereen moet iedere maand het afgesproken bedrag sparen en ieder lid moet een bedrag schenken aan een lid dat ziek/arbeidsongeschikt is.

Net als iedere vereniging is er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering. Als lid hoef je hier geen tijd aan te besteden. Ons servicebureau regelt alles voor de vereniging.

In de statuten, het regelement en de privacy gedragscode zijn alle afspraken vastgelegd.

Onder het kopje “Onze afspraken” zijn deze kort samengevat.

Onze afspraken:

De statuten:

De statuten vormen de basis van de vereniging. Hierin is onder andere vastgelegd dat er ieder jaar een Algemene Ledenvergadering is.
Deze kun je ook online bijwonen. Belangrijke wijzigingen moeten hier worden besproken. Ook de jaarcijfers van de vereniging staan op de agenda.

Het regelement

n het reglement staan de afspraken waar alle leden zich aan moeten houden. De belangrijkste zijn:

 • Ieder lid is verplicht om een evenredige schenking (afhankelijk van de hoogte van jouw inkomensniveau) te doen aan een ziek lid.
 • Je kunt lid worden per de eerste van iedere maand.
 • Je kunt je lidmaatschap opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Een lid dat
  schenkingen ontvangt of heeft ontvangen kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen als het lidmaatschap 2
  maal langer heeft geduurd dan de periode waarin schenkingen zijn ontvangen.
 • Je bent arbeidsongeschikt als je jouw eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunt uitvoeren.
 • Je ontvangt schenkingen als je langer dan 2 maanden ziek bent.
 • Je kunt je ook gedeeltelijk ziek melden.
 • De arbodienst beoordeelt jouw situatie als je arbeidsongeschikt bent en helpt bij jouw re-integratie.
 • Je kunt naast / in plaats van schenkingen ook re-integratie bevorderende middelen krijgen.
 • Je kunt maximaal 80% van jouw gemiddelde netto maandinkomen uit onderneming krijgen tijdens arbeidsongeschiktheid.
 • Je kunt jouw inkomensniveau altijd tussentijds (na toetsing) verhogen of verlagen.
Privacy gedragscode

EAZY AOV heeft persoonsgegevens nodig van jou als lid. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. Daarom is er een privacy gedragscode en hebben de medewerkers van SamSam Servicebureau een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De privacy gedragscode is onderdeel van het reglement en kan dus alleen worden gewijzigd met toestemming van de leden. Dus van jou.

Inschrijven EAZY AOV