Mediation

Ondernemers komen in aanraking met conflicten. Conflicten met medewerkers, tussen collega’s onderling, met leveranciers of afnemers, met overheden, met zakenpartners, enzovoort.

De vraag is: hoe los je zo’n conflict op met als doel de belangen van jezelf, je onderneming en betrokkenen daarbij te waarborgen?

Mediation gaat uit van je eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden.

Onder professionele begeleiding van onze cafetariapartner Zicht wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. Zicht begeleidt en stimuleert hierbij het onderhandelingsproces in een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar vertrouwelijkheid geborgd is. Tijdens de mediation wordt er gesproken over de zakelijke aspecten van het geschil, maar ook over de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Daarbij is er aandacht voor aanwezige spanningen, voor communicatie en voor de onderlinge relatie.

Herkenbaar? Mediation als oplossing voor conflicten die bij jou spelen? Neem dan contact op met onze Regiopartner bij jou in de buurt. Die weet de snelste weg naar de oplossing. 

GewoonEAZY Zicht Mediation