Onno Kamphuis

Innovatie, IT en backoffice

Onno Kamphuis is een innovator in hart en nieren.

Vanuit een  informatica- en technische bedrijfskundige opleiding is hij doorgegroeid naar een veranderaar die kijkt naar de mogelijkheden in toekomst. Onno is iemand die kijkt naar de mogelijkheden en minder naar de onmogelijkheden. Zeg maar het “Het glas is minimaal halfvol bij hem”

Via vele opdrachtgevers en werkgevers die hem de ruimte gaven om te groeien is hij is staat zich makkelijk te verplaatsen in de situatie van een ander en met oplossingen te komen die passen bij een bedrijf en ook toekomstbestendig zijn. Binnen Achmea was Onno vanaf 2010 één van de trekkers van “tijd en locatie onafhankelijk werken” en de toegevoegde waarde daarvan is de afgelopen jaren bewezen.

Onno is als partner binnen GewoonEAZY verantwoordelijk voor Innovatie, IT en backoffice. Zijn andere kijk en denken in mogelijkheden, maakt het voor hem eenvoudig om met nieuwe innovaties te komen.

Binnen de samenwerking met Jan Willen Onink en Wieger Wagenaar en de rest van het team blijft Onno altijd zoeken naar mogelijkheden om het dagelijks leven eenvoudiger te maken. De oprichting van GewoonEAZY is daar een goedvoorbeeld van en Onno wil van GewoonEAZY een begrip maken.