17okt

Het Financieele Dagblad publiceerde 13 oktober een artikel dat refereerde aan een onderzoek van Qredits en ONL dat in samenwerking met de Hoge School Utrecht elk kwartaal de Kleinbedrijf Index deelt met het publiek.

Conclusies

Een paar belangrijke conclusies hieruit: Het kleinbedrijf realiseert geringe marges en heeft nauwelijks geld voor investeringen, waarbij de helft van de kleinere ondernemers minder verdient dan het minimumloon en zij vaak alleen overleven dankzij inkomen van partner.

Het Nederlandse kleinbedrijf is dus nog zeker niet op orde als je het hebt over continuïteit, ondanks dat de macro economische ontwikkelingen positief zijn.

Problematiek niet altijd financieel

De index rapporteert over de situatie van bedrijven met minder dan 5 medewerkers. Meer dan 95% van het Nederlandse bedrijfsleven dus.

De conclusies die getrokken worden, zien we vanuit GewoonEAZY ook regelmatig terug bij wat grotere bedrijven, waar het ook ‘overleven’ is voor de ondernemer, alhoewel niet altijd vanuit financieel perspectief. Statistische data hebben we nog niet beschikbaar, maar de praktijk van alle dag spreekt boekdelen.

Vanuit GewoonEAZY Kleinbedrijf zien we een gevarieerd beeld. Deels is het beste advies dat een ondernemer kan krijgen om simpelweg te stoppen en in loondienst verder te gaan omdat perspectief ten ene male ontbreekt. Een ander deel is sterk gefocust op eigen product, dienst of service. Secundaire aspecten die ondersteunend zouden moeten zijn aan het primaire proces krijgen geen aandacht of worden als stressvol ervaren. Geen tijd of energie voor, dus vooruitschuiven maar, totdat het echt moet of …… te laat is.

Rust, richting en resultaat

Waar grotere bedrijven over een staf beschikken die bedrijfsbreed de organisatie in balans houden, staat de ondernemer in het kleinbedrijf er vaak alleen voor in een steeds complexer worden omgeving.

Dat is de reden waarom GewoonEAZY Kleinbedrijf er wil zijn. Een helpende hand bieden voor alle aspecten die het primaire proces moeten ondersteunen. Gewoon bij de ondernemer aan tafel. Als praktische probleemoplosser. Een uitvoerende vraagbaak voor de ondernemer met als doel om rust, richting en resultaat te realiseren.

GewoonEAZY Kleinbedrijf, van Stress naar Succes!

VAN-STRESS-NAAR-SUCCES-IN-3-STAPPEN-2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.